CENÍK 2024 (od 1.1.2024)

Ceny jsou platné od 01. 01.2024

Cena za sezení zahrnuje kromě společně stráveného času také čas, který věnuji přípravě, náklady na supervizi a průběžné vzdělávání a náklady na provoz pracovny a daň z příjmu.

Samoplátci (poskytované služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou)
Individuální poradenství/terapie (50 min.): 900,- Kč
Párové a rodinné poradenství/terapie (50 min.): 1250,- Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Projekt „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“
Individuální terapie (50 min.): 900,- Kč
(na základě žádosti vám bude zdravotní pojišťovnou proplacena částka 500,- Kč za sezení)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Projektu „Dušení zdraví“
Individuální terapie (50 min.): 900,- Kč
(na základě žádosti vám bude zdravotní pojišťovnou proplacena částka 500,- za sezení)

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Individuální terapie (50 min.): 900,- Kč
(na základě žádosti vám bude zdravotní pojišťovnou proplacena částka 4000,- za rok)