S čím vám mohu pomoci?

Vztahové problémy

V rodině, manželství, partnerství, přátelství, pracovních vztazích...

Životní problémy

Problémy při orientaci v životě (kdo jsem, co chci, jak toho mohu dosáhnout).

Náročné situace

Zvládání stresu, traumat, náročných životních situací (rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání apod.)

Porodní trauma

Zpracování porodního traumatu (specificky zaměřená péče pro ženy s obtížným porodem).

Systematická terapie

Systematická terapie a rodinné vzory spouštějící poruchy nálady, úzkostné poruch...

Zvládání života

Zvládání života s blízkým člověkem trpícím duševní nebo jinou vážnou nemocí či poruchou.

Sebepoznání a rozvoj

Sebepoznání a rozvoj vnitřních zdrojů.

Existenciální témata

Existenciální témata (samota, smrt a smrtelnost, svoboda, hledání životního smyslu).

Onkologičtí pacienti

Poradenství pro onkologické pacienty, rodinné příslušníky, obětem a pozůstalým.

Co můžete očekávat?

Transformační systemická terapie vychází z terapeutického modelu růstu Virginie Satirové (1916-1988), který je stále rozvíjen jejími spolupracovníky, především Johnem Banmenem.

Jedná se o zážitkovou terapii, zaměřenou hlavně na vnitřní změnu klienta, která pak má vliv na jeho mezilidské vztahy. Terapie je zážitková, systemická, pozitivně orientovaná a zaměřená na změnu.

Pomáhám klientům činit změny, které jim umožní vést spokojenější život. Zabývám se jejich potřebami a tím, po čem touží. Pomáhám klientům nalézat funkční komunikační strategie a chování ve stresu. Věřím, že klient má všechny potřebné zdroje pro zvládnutí svých obtížných situací (během terapie se s klientem snažím upevnit jeho kontakt se zdroji), i pro posílení a růst své sebeúcty.

Úvodní konzultace

Při setkání se věnujeme motivům, proč klient transformační systemickou terapii vyhledal, v jaké situaci se nachází a zda-li je pro něj tato forma terapie vhodná. Frekvence sezení bývá 1–4 za měsíc dle dohody s klientem v přesně stanovený čas.