Pomáhám překonat vaše překážky správným způsobem.

Partneři

Nabízím služby:

individuální terapie

terapeutická sezení s jednotlivcem

párová terapie

terapeutická sezení s manželskou/partnerskou dvojicí

rodinná terapie

terapeutická sezení s celou rodinou

skupinová terapie

terapeutická sezení se skupinou klientů

Ceník služeb

Individuální sezení

Délka: 50 min.

  • 150,- Kč (pro rok 2020)
  • 250,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Párové poradenství

Délka: 80 min.

  • 300,- Kč (pro rok 2020)
  • 500,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Cochemská praxe

Délka: 80 min.

  • 300,- Kč (pro rok 2020)
  • 700,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Výstupem Cochemského setkání je dohoda rodičů.

Skupinová supervize

Délka: 60 min.

  • 800,- Kč / 60 min.

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Uzavřené skupiny

Délka: 100 min.

  • 35,- Kč / za jednotlivce

Pozn.: Uzavřené skupiny od září do června sezení.

Lektorská činnost

Délka: po domluvě

Cena je stanovena po předchozí domluvě s ohledem na obsah a rozsah semináře.

Staňme se blázny v naší vystrašené společnosti a vyvarujme se zaujímání stanovisek a postojů k životu…

Život je prázdným plátnem a my držíme v ruce štětec. Pokud budeme žít podle převzatých naučených vzorců, na plátně již nebude místo kam malovat svůj vlastní život…

Žijme podle svých vlastních vzorců a láska nás spojuje se skutečností s jednotou. Nebojme se žít pro sebe, ne pro druhé !!!

“ Někdy nás život obrátí vzhůru nohama,
aby nás naučil, jak znovu žít s hlavou vzhůru. ”

O mně

Mgr. Dagmar Svobodová, sociální pracovník, občanský poradce, metodik, rodinný a individuální terapeut. Vystudovala nejprve Hradeckou univerzitu, obor sociální práce – charita (pastorační asistent), následně Masarykovu univerzitu, obor sociální práce – poradenství. V současné době je frekventantem psychoterapeutického výcviku MOVISA 2019, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (700 hod, 2019-dosud).

Provozuje terapeutickou ambulanci, věnuje se onkologickým pacientům, psychosomatice, autoimunitním onemocněním, obětem a pozůstalým. Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které se věnují rodinám v tíživé životní situaci.

Chcete mě kontaktovat?