Ceník

V čem jsou výhody služby hrazené přímo klientem?

nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci​

nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv (což může být spojeno s přísnějšími podmínkami)

přímá platba podporuje vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii

nepotřebujete doporučení lékaře

podstatně kratší čekací doby, než jak tomu bývá v psychologických ambulancích se smlouvami se zdravotními pojišťovnami

chodíte na terapii tak často jak potřebujete, ne tak často, jak je ochotná hradit vaše zdravotní pojišťovna

Individuální sezení

Délka: 50 min.

 • 150,- Kč (pro rok 2020)
 • 250,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Párové poradenství

Délka: 80 min.

 • 300,- Kč (pro rok 2020)
 • 500,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Cochemská praxe

Délka: 80 min.

 • 300,- Kč (pro rok 2020)
 • 700,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Výstupem Cochemského setkání je dohoda rodičů.

Skupinové terapie

Délka: 60 min.

 • 800,- Kč / 60 min.

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Uzavřené skupiny

Délka: 100 min.

 • 35,- Kč / za jednotlivce

Pozn.: Uzavřené skupiny od září do června sezení.

Lektorská činnost

Délka: po domluvě

Cena je stanovena po předchozí domluvě s ohledem na obsah a rozsah semináře.

Ráda bych ke vzájemné spolupráci svépomocné (uzavřené) skupiny přizvala:

 • rodiče hyperaktivních dětí,
 • děti s poruchami učení i jejich rodiče,
 • osoby pozůstalé,
 • osoby, které zažily či zažívají ztrátu,
 • děti rozvedených rodičů,
 • rozvedené partnery,
 • rodiče dětí s postižením,
 • osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, o člověka s postižením, o seniora,
 • osoby, které prožily či prožívají násilí v rodině, ve vztahu, na pracovišti,
 • všechny osoby, které projeví přání sdílet svá osobní trápení v naději na pochopení (uzdravení).