Ceník

Individuální sezení

Délka: 50 min.

  • 250,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Párové poradenství

Délka: 80 min.

  • 500,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Cochemská praxe

Délka: 80 min.

  • 700,- Kč (rok 2021)

Pozn.: Výstupem Cochemského setkání je dohoda rodičů.

Skupinové terapie

Délka: 60 min.

  • 800,- Kč / 60 min.

Pozn.: Po předchozí domluvě, možná je i konzultace o víkendu.

Uzavřené skupiny

Délka: 100 min.

  • 35,- Kč / za jednotlivce

Pozn.: Uzavřené skupiny od září do června sezení.

Lektorská činnost

Délka: po domluvě

Cena je stanovena po předchozí domluvě s ohledem na obsah a rozsah semináře.

Ráda bych ke vzájemné spolupráci svépomocné (uzavřené) skupiny přizvala: