Ceník

Individuální

V pracovní týden:
 • 600 Kč za 50 minut

   

 • možnost online 850 Kč za 50 minut
Víkendové terapie:
 • 800 Kč za 50 minut

 • online 950 Kč za 50 minut

Párová terapie

V pracovní týden:
 • 1 000,-Kč za 60 minut

 • možnost online 1 250 Kč za 60 minut
Víkendové terapie:
 • 1 200,-Kč za 60 minut

 • online 1 350 Kč za 60 minut

Rodinná terapie

V pracovní týden:
 • 1 200,-Kč za 60 minut

 • možnost online 1 200,-Kč za 60 minut
Víkendové terapie:
 • 1 300,-Kč za 60 minut

 • online 1 400,-Kč za 60 minut

Skupinové terapie

V pracovní týden:
 • 1 000 Kč za 60 minut
Víkendové terapie:
 • 1 300 Kč za 60 minut

Svépomocné skupiny

 • 35 Kč na jednotlivce za 60 minut

Lektorská činnost
(Mentoring)

 • Cena je stanovena po předchozí domluvě s ohledem na obsah a rozsah semináře

Supervize

 • 800 Kč za 60 minut