Zásady ochrany osobních údajů​ (GDPR)

Kdo jsem

Mgr. Dagmar Svobodová
Sadová 585/3
47001 Česká Lípa
Tel. +420 732 166 505
Email: info@poradnaSvobodova.cz
IČ: 69399051

Naše webová adresa je: https://poradnasvobodova.cz

 

Žádáte-li o mé služby, svěřujete mi své osobní údaje (jméno, telefon, e-mail). Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.
Správcem osobních údajů je Mgr. Dagmar Svobodová, Sadová 585/3, Česká Lípa 47001. Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na: info@poradnaSvobodova.cz

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaším dalším právem je právo na výmaz osobních údajů. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. V některých případech jsem vázána zákonem (musím evidovat daňové doklady).

Máte právo si stěžovat na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ocením, pokud se nejprve zkusíte domluvit se mnou, abych případná pochybení mohla uvést do souladu se zákonem. Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení konzultačních vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje poskytnuty žádné třetí straně.